full

full
Published on:

23rd May 2021

Videl som 49 plameňov (Petr Kučera)

Prorok Zachariáš pôsobil v dobe obnovy Jeruzalema, po návrate z babylonského zajatia. Bola to doba, kedy budovateľská nálada medzi obnoviteľmi mesta skôr upadala.

Snažili sa dostavať Boží chrám. Boh staviteľa povzbudzuje videniami. Jedným z nich je pozoruhodné videnie nebeského svietnika nevšedných rozmerov. Čo tým chcel autor povedať?

Biblické texty: Sk 2:1-21; Zach 4:1-10

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Marcel Markuš

Organ: Milenka Uhlíková

Spev: Lenka Borošová, Iveta Novotná, Jana Hlatká, Martina Petijová, Adam Markuš, Marcel Markuš, Palo Boroš, Lukáš Bohuš, Jakub Kintler

Čítanie: Kristína Uhlíková

Modlitba: Milan Číčel

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Bohoslužby

About the Podcast

CBBA :: Bohoslužby
Bohoslužby z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Bohoslužby" sú podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť nahrávku celých bohoslužieb (teda celej liturgie vrátane modlitieb, piesní a kázne/homílie - krátkeho zamyslenia a výkladu biblického textu), ktoré sa odohrali v našom podzemnom kostole vždy v nedeľu o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu. Vybrané piesne a hudobné skladby dokresľujú tému zamyslenia.

Nahrávky homílií, teda "homílií" bez ostatných častí bohoslužieb si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: Homílie" (https://feeds.captivate.fm/cbba-homilie/ )

Viac informácií o nás nájdete na cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.