full

full
Published on:

16th May 2021

Doplnenie apoštolského kruhu (Petr Raus)

V nedeľnej kázni nazrieme do zvláštneho medzičasu, do doby očakávania zásadnej zmeny. Kristovi učeníci nečakajú nečinne, nesedia so založenými rukami. Sledovanie ich príbehu nás privedie k premýšľaniu o rozsahu Božieho odpustenia, o nárokoch na Božieho vyslanca, o našom kňazstve a jeho všeobecnosti, o hľadaní Božej vôle, ale i o charaktere spolupráce človeka a Boha.

Biblické texty: Ž 69; Sk 1:15-26

Homília: Petr Raus

Liturgia: Petr Kučera

Organ: Iveta Novotná

Spev: Adam Markuš

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Bohoslužby

About the Podcast

CBBA :: Bohoslužby
Bohoslužby z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Bohoslužby" sú podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť nahrávku celých bohoslužieb (teda celej liturgie vrátane modlitieb, piesní a kázne/homílie - krátkeho zamyslenia a výkladu biblického textu), ktoré sa odohrali v našom podzemnom kostole vždy v nedeľu o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu. Vybrané piesne a hudobné skladby dokresľujú tému zamyslenia.

Nahrávky homílií, teda "homílií" bez ostatných častí bohoslužieb si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: Homílie" (https://feeds.captivate.fm/cbba-homilie/ )

Viac informácií o nás nájdete na cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.