full

full
Published on:

5th Sep 2021

Späť do vyjazdených koľají? Úvod do školského roku (Petr Kučera)

Na začiatku školského roka vstúpime do príbehu, ktorý kedysi pre deti napísal spisovateľ Pavel Nauman. V príbehu vystupujú mašinky, koľaje, strojvodcovia

i bájny železničný černokňažník Zababa. V rozprávke je skrytý príbeh starý, ako ľudstvo samo. Je to príbeh voľby medzi krásou slobody a ťarchou neslobody.

A tak pri príležitosti návratu do škôl si položíme otázku, tento rok obzvlášť aktuálnu: keď začne školský rok, vrátime sa "späť do vyjazdených koľají"?

Biblické texty: Ž 32:1-5; Lk 15:11-24

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Petr Kučera, Ivan Šiller

Organ: Dáša Danelová

Klavír: Ivan Šiller

Čítanie: Elen a Ester Markušové

Modlitba: Lenka Šillerová (rodičia a učitelia), Paľo Boroš (dorast a mladi), Petr Kučera (besiedka)Listen for free

Show artwork for CBBA :: Bohoslužby

About the Podcast

CBBA :: Bohoslužby
Bohoslužby z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Bohoslužby" sú podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť nahrávku celých bohoslužieb (teda celej liturgie vrátane modlitieb, piesní a kázne/homílie - krátkeho zamyslenia a výkladu biblického textu), ktoré sa odohrali v našom podzemnom kostole vždy v nedeľu o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu. Vybrané piesne a hudobné skladby dokresľujú tému zamyslenia.

Nahrávky homílií, teda "homílií" bez ostatných častí bohoslužieb si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: Homílie" (https://feeds.captivate.fm/cbba-homilie/ )

Viac informácií o nás nájdete na cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.