full

full
Published on:

29th Aug 2021

Prázdninová výprava až na samý kraj zeme. Kultúra nasledovania Krista (Jozef Kerekréty)

Na konci Matúšovho evanjelia Ježiš dáva Cirkvi jej najdôležitejšiu úlohu – má ísť, získavať nasledovníkov Krista vo všetkých národoch, krstiť ich a učiť ich zachovávať všetky Ježišove prikázania. Na to, aby sme toto povolanie verne žili, potrebujeme si neustále odpovedať na niekoľko otázok:

  • Čo je ten odkaz, ktorý máme priniesť až na kraj Zeme?
  • Aký je plán obnovy, ktorým Kristus poveril Cirkev?
  • Ako vyzerá nasledovanie Ježiša z Nazaretu?

Biblické verše: Mt 28:16-20; Sk 1:4-9; Gal 5:22-25

Homília: Jozef Kerekréty

Liturgia: Dušan Číčel

Organ: Lenka Šillerová

Čítanie: Dáša Danelová

Modlitba: Ivan Šiller

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Bohoslužby

About the Podcast

CBBA :: Bohoslužby
Bohoslužby z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Bohoslužby" sú podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť nahrávku celých bohoslužieb (teda celej liturgie vrátane modlitieb, piesní a kázne/homílie - krátkeho zamyslenia a výkladu biblického textu), ktoré sa odohrali v našom podzemnom kostole vždy v nedeľu o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu. Vybrané piesne a hudobné skladby dokresľujú tému zamyslenia.

Nahrávky homílií, teda "homílií" bez ostatných častí bohoslužieb si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: Homílie" (https://feeds.captivate.fm/cbba-homilie/ )

Viac informácií o nás nájdete na cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.