full

full
Published on:

25th Apr 2021

Farmári a stavitelia (Marek Markuš)

Najboľavejšie línie rozdelenia, ktorými trpia kresťania, nejdú nevyhnutne medzi veriacimi a ateistami, medzi Židmi a pohanmi, ale medzi samotnými kresťanmi. A nie je to tak len od Reformácie či od schizmy západnej a východnej cirkvi. Pavlov prvý list Korinťanom je svedectvom, že to tak v cirkvi bolo od prvých dní - neprajnosť a nedôvera nielen medzi rôznymi zbormi či denomináciami, ale aj medzi skupinkami v rámci jedného spoločenstva. Pavol ponúka (nielen) rozhádaným Korinťanom sériu metafor – o farmároch, o staviteľoch a tavičoch kovov, aby pozdvihli svoj zrak k horizontu oveľa väčších Božích zámerov s celým stvorením.

Biblický text: 1Kor 3:4-17

Homília: Marek Markuš

Liturgia: Marcel Markuš

Organ: Ewald Danel

Spev: Rebeka Šimkovicová

Čítanie: Alenka Spišiaková

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Bohoslužby

About the Podcast

CBBA :: Bohoslužby
Bohoslužby z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Bohoslužby" sú podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť nahrávku celých bohoslužieb (teda celej liturgie vrátane modlitieb, piesní a kázne/homílie - krátkeho zamyslenia a výkladu biblického textu), ktoré sa odohrali v našom podzemnom kostole vždy v nedeľu o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu. Vybrané piesne a hudobné skladby dokresľujú tému zamyslenia.

Nahrávky homílií, teda "homílií" bez ostatných častí bohoslužieb si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: Homílie" (https://feeds.captivate.fm/cbba-homilie/ )

Viac informácií o nás nájdete na cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.