full

full
Published on:

2nd May 2021

Čo chýba pochybnosti? (Petr Kučera)

Keď v správach počujeme, že niekto „má pochybnosti“ o vakcíne, vine/nevine, čine politikov, nákupoch, transparentnosti, vzbudzuje to v nás často pocit nedôvery. Môže mať pochybnosť aj pozitívne konotácie?

Príbeh učeníka Tomáša, ktorý nosí neprávom pomenovanie "neveriaci", otvára nové obzory našej viery. Aké miesto v pochybnosti hrá viera, a akú rolu hrá pochybnosť vo viere?

Biblické texty: Ž 130; Jn 20:19-31

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Pavel Boroš

Organ: Iveta Novotná

Spev: Lenka Borošová

Čítanie: Lucia Borošová

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Bohoslužby

About the Podcast

CBBA :: Bohoslužby
Bohoslužby z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Bohoslužby" sú podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť nahrávku celých bohoslužieb (teda celej liturgie vrátane modlitieb, piesní a kázne/homílie - krátkeho zamyslenia a výkladu biblického textu), ktoré sa odohrali v našom podzemnom kostole vždy v nedeľu o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu. Vybrané piesne a hudobné skladby dokresľujú tému zamyslenia.

Nahrávky homílií, teda "homílií" bez ostatných častí bohoslužieb si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: Homílie" (https://feeds.captivate.fm/cbba-homilie/ )

Viac informácií o nás nájdete na cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.