full

full
Published on:

1st Aug 2021

Prázdninová výprava na stavbu. Požehnania (a úskalia) tímovej práce (Milan Mitana)

Aj zbor je stavbou - chrámom Ducha - s Kristom ako uhoľným kameňom. Tretia kapitola knihy Nehemiáš nám pomáha porozumieť stavbe, práci (obzvlášť tej tímovej), ako aj dôležitosti vodcovstva príkladom. Je to posolstvo, ktoré je veľmi aktuálne pre cirkev v 21. storočí.

Biblické texty: Neh 3:9-22; Ef 2:19-22

Homília: Milan Mitana

Liturgia: Kristína Uhlíková

Organ: Ewald Danel

Čítanie: Alenka Spišiaková

Modlitba: Jozef Kerekréty

Listen for free

Show artwork for CBBA :: Bohoslužby

About the Podcast

CBBA :: Bohoslužby
Bohoslužby z kostola pod zemou v centre Bratislavy
"CBBA :: Bohoslužby" sú podcast Cirkvi bratskej v Bratislave - Cukrová 4. Raz za týždeň si v ňom môžete vypočuť nahrávku celých bohoslužieb (teda celej liturgie vrátane modlitieb, piesní a kázne/homílie - krátkeho zamyslenia a výkladu biblického textu), ktoré sa odohrali v našom podzemnom kostole vždy v nedeľu o 10:00. Naši kazatelia, ale aj rôzne iné osobnosti sa v nich zamýšľajú nad tým, čo nám Boh hovorí cez Bibliu do každodenných životov a ako môže byť náš život odzrkadlením Božej lásky a odpoveďou na Jeho pozvanie do vzťahu. Vybrané piesne a hudobné skladby dokresľujú tému zamyslenia.

Nahrávky homílií, teda "homílií" bez ostatných častí bohoslužieb si môžete vypočuť v rámci nášho podcastu "CBBA :: Homílie" (https://feeds.captivate.fm/cbba-homilie/ )

Viac informácií o nás nájdete na cbba.sk, prípadne nám napíšte na podcasty@cbba.sk, ak by ste mali akékoľvek otázky.